Grundprincipper

Grundprincipper

Idéen har flg. grundprincipper:

• Motor og pumpe er sammenbygget til en enhed, der fungerer som stempel i en væskefyldt cylinder af fast materiale.

• Cylinder og stempel udgøres af et fleksibelt materiale, der, når det fyldes med væske, udfører en bevægelse. Det fleksible materiale kan endvidere indeholde en pumpefunktion, så konstruktionen, f. eks i form af en slange med cylindriske eller koniske sider indeholder samtlige funktioner: pumpe, cylinder og stempel.

• Mekanisk, enkel fasthold/sænke-funktion, der overflødiggør ventiler og kontakter.

• Kombineret forskallings- og armeringsprincip, der muliggør at der kan etableres en grube med et minimalt grave- forskallings- og støbearbejde uden brug af spuns.

Løfteprincip

Vi har udviklet en meget enkelt vandbaseret lavtryks vandhydraulik, der kan anvendes:

• Alle steder, hvor der er miljømæssige udfordringer med traditionel oliebaseret hydraulik; f.eks. i fødevareindustrien

• Alle steder, hvor der ikke er behov for hydraulik baseret på højtryk.

• Alle steder, hvor der er behov for stor driftssikkerhed; lille vedligeholdelse og lille slidtage.

• Alle steder, hvor man ønsker en billigere løsning, der opfylder samme b>>ehov som traditionel hydraulik.

Anvendelsesområderne er mangfoldige, og vi har hidtil alene fokuseret på de omtalte produktområder: Lifte, parkering og affaldssystemer.

Disse løsninger kan nu tilbydes billigere, bedre og i kombination med basement, også på lokaliteter, som ikke tidligere har kunnet løses.

Graveprincip

Kombineret forskallings- og armeringsprincip, der muliggør at der kan etableres en grube med et minimalt grave- forskallings- og støbearbejde uden brug af spuns. Princippet kan erstatte spunsning med nedrammede jern-spunsplader. Derved kan opnås en reduktion af anlægsomkostningerne og generne i form af rystelser og sætningsskader.

Forskallings- og armeringsprincippet kan anvendes til andre former for konstruktioner under terræn.